Må jeg søke ?

Du må følge byggeforskriften for Longyearbyen når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. Det er utarbeidet en veileder til byggeforskriften som gir deg god informasjon om bestemmelsene i byggeforskriften.
Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)
Garasje inntil 70 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden.
Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)
Et foretak (f.eks. arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.

Hjelp før du søker

Har du byggeplaner er det mulig å bestille en forhåndskonferanse. En forhåndskonferanse er et avtalt møte mellom deg og en byggesaksbehandler. Møtet gjelder for tiltak etter Byggeforskrfiten for Longyearbyen (plan- og bygningsloven) og avholdes før en eventuell søknad sendes lokalstyre. På forhåndskonferansen vil du få mer informasjon om behandlingen av byggesøknaden. Byggesøknaden blir ikke behandlet på dette møte.

Slik søker du 
Det er viktig at det sendes inn nødvendig informasjon før møtet. For at du skal få størst mulig utbytte av møtet ber vi om at du benytter deg av skjemaet for bestilling av forhåndskonferanse
Vi trenger også informasjon om:

  • Adresse og kart med tiltaket inntegnet på eiendommen 
  • tegninger/tydlige skisser av tiltaket, størrelse og plassering på eiendommen
  • Kort beskrivelse og bruk atiltaket og spørsmål du ønsker vidre avklart,f.eks sakstype, videre planlegging og råd om utforming, saksbehandlingstid ,m.v.

Skjema for bestilling av forhåndskonferanse 

En av våre saksbehandlere vil ta kontakt med for å avtale et møte på Næringsbygget.

Slik søker du - byggesøknad

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle din søknad. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Kartbestilling

Bestill situasjonskart og tegn inn byggetiltaket på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til lokalstyre.

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter

På Direktoratet for byggkvalitet sin nettside finner de enklere skjemaer for nabovarsling og byggesøknad for mindre prosjekter

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til
deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Bestill naboliste

Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei.

Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

Søknaden sendes direkte til vårt postmottak eller via eDialog.

Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Slik søker du 

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse. 

Søknad om ferdigattest (pdf)

Søknad om midlertidig brukstillatelse (pdf)

Spesielt for Svalbard- er virksomheten meldepliktig ?

For tilkobling til infrastruktur i byen, er det utarbeidet en lokal teknisk norm som skal følges. Teknisk plan skal vise utførelsen og være godkjent av de tekniske tjenestene før igangsetting kan gis 

Lokal teknisk norm for Longyearbyen

 

Ønsker du å bruke området rundt Longyearbyen til ulike aktiviteter og skal sette opp for eksempel en lavvo er dette meldepliktig etter svalbardmiljøloven §58.

Melding om virksomhet (skjema for utfylling)
Veiledning til melding om virksomhet.pdf