Brann og beredskap

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Brannvesenet

Beskrivelse

Longyearbyen lokalstyre leverer brann- og beredskapstjeneste, brannforebyggende arbeid, varslingstjeneste samt drift av ambulansetjeneste på vegne av Longyearbyen sykehus.

 • Effektiv innsats for å ivareta liv, helse, miljø og materielle verdier.

 

 • Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid.
 • Branntilsyn gjennomføres i henhold til Forskrift om brannvern for Svalbard.

 

Kontakt:

Målgruppe

Svalbards innbyggere og næringsvirksomheter.

Pris for tjenesten

Prisen for brannvarsling fastsettes av Longyearbyen lokalstyret og kommer frem av faktura og gebyrsatser dokumentet under.

Gebyrregulativ 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

Merknader

 Som kunde forventer vi følgende av deg:

 • Sørger for tilkobling til 110-sentral.
 • Forsiktighet ved bruk av ild og brannfarlige gjenstander.
 • Ved brann å gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene.
 • Ved brann plikter enhver som oppholder seg på eller i nærheten av brannstedet, etter beste evne å forsøke å slokke ilden eller avverge faren, og på forlangende av vakthavende brannsjef delta i rednings- og slokkearbeidet.
 • Eier av brannobjekt, eller deler av slikt, har plikt til å sørge for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå. Dette gjelder uansett om brannobjektet disponeres av andre.
 • Elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand.
 • Følger bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold.
 • Bruker fagpersonell for arbeid knyttet til bygninger og elektriske installasjoner.
 • Betaler faktura.

Du som kunde kan forvente deg følgende:

 • Effektiv innsats for å ivareta liv, helse, miljø og materielle verdier.
 • For Longyearbyen med nærområde er krav til innsatstid for brann og ambulanse satt til maks 10 min.
 • Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid.
 • Årlige kurs, øvelser og brannvernopplæring for institusjoner og næringsvirksomheter i Longyearbyen.
 • Brannsyn gjennomføres i henhold til Forskrift om brannvern for Svalbard.
 • Døgnkontinuerlig bemanning på 110- varslingssentral.
 • Varsling ved planlagte avbrudd.
 • Kostnadseffektiv etablering, drift og vedlikehold i et livssyklusperspektiv (Life Cycle Cost = LCC).
 • Finne informasjon om tjenesten på våre nettsider.
 • Tilbakemelding på skriftlige henvendelser innen to uker, i de tilfellene hvor det ikke kan gis et endelig svar, innen en måned.
 • 2 virkedager frist for tilbakemelding på henvendelser via telefon og e-post.

 Longyerabyen brannvesen har til salgs bl.a.:

 • Røykvarslere
 • 2kg ABC håndslukkere
 • 6kg ABC håndslukkere
 • 12 kg ABC håndslukkere
 • 2kg CO2 håndslukkere
 • 5kg CO2 håndslukkere
 • Skumapparater

Service og kontroll av brannslokningsapparater utføres på brannstasjonen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Administrasjon
Telefon:79022150
Epost:postmottak@lokalstyre.no
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Gyldig til2017-01-15