Som følge av en nødvendig utbedring på fjernvarmen vil områder markert under bli uten fjernvarme mandag 26. oktober mellom 09:00 og 14:00. 

Følgende adresser blir berørt:
Vei 226.15 - 37
Vei 228 alle boliger
Vei 230. 02 - 14
Svalbard Hotell Polfarern, Svalbard Lodge, Svalbar

Bortfall avfjernvarme 261020.png

Longyear energiverk beklager ulempene dette medfører for våre kunder, og vår entreprenør vil anstrenge seg for å sikre at nedetiden blir så kort som mulig.

Ved spørsmål ring driftsingeniør fjernvarme Rasmus Bøckman på 928 83 275.