Bibliotek

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Longyearbyen folkebibliotek ligger i flotte nye lokaler i Næringsbygget med inngang fra Kulturhuset. Biblioteket har en mediesamling på vel 19 000 titler. Sentralt i bibliotekets samling er vår polaravdeling som består av over 2 200 titler med bøker og andre medier om Arktis og Antarktis. Biblioteket har også en egen avdeling med barne- og ungdomslitteratur, og vår barne- og ungdomsbibliotekar tilbyr klassebesøk, eventyrstunder m.m. Bøker vi ikke har kan vi bestille fra andre bibliotek. Tar du etter- eller videreutdanning, kan vi låne inn litteratur til studiet. Vi har blitt et meråpent bibliotek. Det betyr at du kan få tilgang til biblioteket hver dag kl. 08.00-22.00 uavhengig av våre øvrige åpningstider. Ta kontakt med biblioteket for mer informasjon.

Pris for tjenesten

Alle lån er gratis.

Vi sender ut purringer på bøker som ikke er levert innen lånefristen. Det er gebyr på 3. gangs purring. Du er ansvarlig for det du låner på biblioteket, og du må erstatte tapt eller ødelagt materiale.
3. gangs purring kr 75,-
Erstatning bok kr 520,-
Erstatning video/DVD kr 230,-
Spesielt verdifulle bøker og filmer erstattes etter kostnad.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Låneregler
aaa

Lover og forskrifter

Lover

Bibliotekloven

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Longyearbyen folkebibliotek
Telefon:79022370
Epost:bibliotek@lokalstyre.no
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Gyldig til2019-01-15