Avtaler med grunneier

Hovedavtalen Longyearbyen lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Longyearbyen lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS inngikk våren 2004 en avtale om rettigheter på eiendommen gårdsnummer 22 bruksnummer 1 Longyeardal (hovedavtalen). Avtalen gir Longyearbyen lokalstyre virkemidler for å sikre oppfølging av sine planvedtak i Longyearbyen, samt sikre en stedsutvikling til beste for den enkelte og for samfunnet. Avtalen gjelder for den andel av eiendommen gårdsnummer 22 bruksnummer 1 som ligger innenfor Longyeabryen planområde.

Avtalen omhandler bruk av grunn til teknisk infrastruktur, leie av grunn for ny bebyggelse, fradeling og bortfesting av tomter for ny bebyggelse med mere.

Ansvarsavtalen Longyearbyen lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Longyearbyen lokalstyre (LL) og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) inngikk våren 2008 en ansvarsavtale som regulerer forhold knyttet til deling av ansvar mellom SNSK som grunneier og LL som offentlig myndighet innenfor Longyearbyen planområde samt fastsettelse av festeavgift.

Ansvarsavtalen gjelder gnr 22 og 23 innenfor Longyearbyen planområde og omhandler erosjonssikring, veidrift og –vedlikehold, rassikring, rydding og belysning av SNSKs anlegg, samt prinsipper for fastsettelse av festeavgift for eiendommer LL fester.

 

Tips en venn Skriv ut