Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avsluttede høringer

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident
Planprogram - fastsatt i Teknisk utvalg 6. juni
30.05.2023 - 14.06.2023
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
Arealplan
Delplan for Svalsat på Platåberget
30.06.2022 - 10.08.2022
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D51
D60 - Delplan for felt KHHS2 småbåthavna
17.12.2020 - 21.01.2021
Varsel om planoppstart
Planlegging igangsatt
D60
Lokalsamfunnsplanen - Longyearbyen mot 2033 - høring
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Lokalsamfunnsplan
Planprogram - Temaplan for klima, miljø og energi 2024-2036
Planforslag
Tatt til behandling
Temaplan
Fastsatt planprogram - Temaplan for klima, miljø og energi 2024-2036
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
Temaplan
Planprogram for D55 fastsatt i Teknisk- miljø- og næringsutvalget 6.februar
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D55
Oppstart - Mindre endring av Arealplan for Longyearbyen
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
Oppstart - Mindre endring av delplan D36 - Etablering av fortau langs Kullungen
Planforslag
Tatt til behandling
D36
Delplan for målemast på Breinosa - D61
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D61