Avløp

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for mottak av avløp fra tilkoblede og ikke tilkoblede kunder. Drift og vedlikehold av avløpsanlegg inntil 1 meter utenfor veggliv på bygg eller til stake- og luftekum. I visse tilfeller drifter og vedlikeholder Longyearbyen lokalstyre rørkasser.

Målgruppe

Longyearbyens innbyggere og næringsliv.

Kriterier/vilkår

Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat ledning til 1 m utenfor veggliv på bygg eller til stake- og luftekum. Ikke tilkoblede kunder skal deponere avløp i angitte kummer.

Pris for tjenesten

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av Longyearbyen lokalstyre og fremkommer av det til enhver tid gjeldende gebyrregulativet.

Gebyrregulativ 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Utslippstillatelsen fra Sysselmannen.

Lover

Svalbardmiljøloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ved nybygg eller behov for tilknytning, kontaktes Longyearbyen lokalstyre

Saksbehandling

Merknader

Som kunde forventer Longyearbyen lokalstyre følgende av deg:

 • Varsler rørleggervakt, tlf. 90042509 (hele døgnet), så snart som mulig ved forstyrrelser /uregelmessigheter i avløpsnett tilhørende Longyearbyen lokalstyre.
 • Aldri tømmer væsker som kjemikalier, medisiner, olje, løsemidler og lignende i avløpet.
 • Aldri kaster gjenstander som bleier, hår, Q-tips, sanitærbind og lignende i avløpet.
 • Virksomheter som kan medføre fare for utslipp av miljøgifter til avløp installerer oljeutskiller for oppsamling av vaske- og avfettingsmidler før dette tilknyttes det offentlige avløpsnett.
 • Virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller før det tilknyttes det offentlige avløpsnettet.
 • Tilrettelegger for at en kan foreta inspeksjoner av dine installasjoner ved behov.
 • Betaler faktura.

Du som kunde kan forvente deg følgende:

 • Avløpsvann transporteres 3 km ut i Adventfjorden på 50 m dybde 24 timer i døgnet.
 • Finne informasjon om tjenesten på våre nettsider.
 • Tilbakemelding på skriftlige henvendelser innen to uker, i de tilfellene hvor det ikke kan gis et endelig svar, innen en måned.
 • 2 virkedager frist for tilbakemelding på henvendelser via telefon og e-post.

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Infotorget
Telefon:79 02 21 50
Epost:infotorg@lokalstyre.no
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-19 13:01