Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Redusert kapasitet på byggesak - overholder ikke alle saksbehandlingsfrister

Byggesak mangler for tiden ressurser og vi klarer ikke å overholde saksbehandlingsfrister i alle saker. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å anslå når en sak vil bli ferdigbehandlet, men vi jobber med å skaffe midlertidig hjelp for å redusere saksbehandlingstiden. Vi beklager de ulempene dette medfører.

illustrasjon søknad bygg kalkulator

Planprogram - fastsatt i Teknisk utvalg 6. juni

Planprogram for revidering av Arealplan for Longyearbyen planområde ble behandlet i  Teknisk utvalg den 6.juni. Det enstemmig vedtatt å fastsette planprogrammet

Longyearbyen sett fra Longyearbreen

Delplan for sjøområdet sør

D57 forsidebilde.JPGDelplan for Sjøområdet sør er vedtatt uten muligheter for etablering av boligformål.

Planområdet kan gjennomgå en oppgradering, fortetting og transformasjon til næring- kontor- forretnings- og verkstedformål.

Delplan for Hotellneset

Hotellneset.JPGDelplanen for Hotellneset endelig vedtatt.

 

Delplan for Svalsat på Platåberget

Planområdet.JPGI henhold til Svalbardmiljølovens § 50 varsles herved om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, knyttet til utvidelse av område for SvalSat på Platåberget, ved Longyearbyen.