Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronavirus

Les mer

Utvidelse av planområde for delplan Elvesletta nord

Begrenset høring

Kartutsnitt_ begrenset høring.jpgHensikten er å tilrettelegge areal for skuterparkering mot Longyearelva, og dermed få mer av denne parkeringen bort fra grøntbeltet nord i planområdet samt boligarealene som er under planlegging. Utvidelsen forutsettes ikke benyttet til bebyggelse eller bilveier.

Lokalsamfunnsplanen - Longyearbyen mot 2033 - høring

Forside.JPGLokalsamfunnsplanen skal peke ut målet for hvordan vi vil ha samfunnet i Longyearbyen i 2033 og hvilke verdier vi skal legge til grunn for å klare dette. Planen inneholder overordna strategier som er viktige for videreutviklingen av samfunnet og for Longyearbyen Lokalstyre (LL). 

Smaabaathavna

Delplan 60 Småbåthavna - offentlig ettersyn

D60

Formålet med delplanen er å tilrettelegge for videreføring og utvidelse av dagens virksomhet i Småbåthavna. Tiltakshaver To-Takteren ønsker å kunne tilby flere fastboende båtplass, legge til rette for mudring av sjøarealene og etablere naust og haller for lagring, verksted og vasking av båter.

Planen åpner opp for etablering av flere flytebrygger i sjøarealet - fra dagens 135 til rundt 170 båtplasser ved full utnyttelse. 

Delplan 46 Bjørndalen og Vestpynten hytteområde - offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

20200923_151244.jpgFormålet med planutkastet er å legge til rette for å kunne flytte 9 eksisterende fritidsboliger/grunnleiepunkt som ligger i rasfarlig område til trygge områder. Det er ikke funnet plass til nye grunnleiepunkt ut over de 9 erstatningspunktene. 

 

Enklere og bedre innsyn i saker!

Lokalstyre

Du kan nå følge med på saken din eller lese dokumenter i enkeltsaker på hjemmesiden til Longyearbyen lokalstyre innenfor tema plan-, bygge-, dele- og seksjoneringssaker