Presentasjon av Miljøfyrtårn

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn?
Visit Svalbard og Longyearbyen lokalstyre inviterer lokale bedrifter til presentasjon av Miljøfyrtårn.

Hvorfor bli Miljøfyrtårn:
Renate Lindmark fra Miljøfyrtårn vil holde en presentasjon som gir en intro om hvem Miljøfyrtårn er og hvorfor man burde sertifisere virksomheten sin. Hvilke fordeler som følger både kommersielt og samfunnsansvar.
I tillegg vil presentasjonen ta for seg de ulike sertifiseringsløpene som er mulig, verktøyene som ligger tilgjengelige i Miljøfyrtårns portal og outputen man får tilgang til gjennom Klima og Miljørapporten. Som igjen gir grunnlag til kontinuerlig forbedring og klimaavtrykk.

Om Miljøfyrtårn:
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.
Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Påmelding sendes til sara@visitsvalbard.com, innen søndag 28. november.
Påmeldingen må inneholde:
•Fullt navn
•Bedriftens navn
•Type deltakelse (fysisk/digital)
•E-postadresse

Link til digital presentasjon sendes ut mandag morgen.

Bærekraftsforum i Longyearbyen?
Visit Svalbard har tatt initiativ til å starte opp et bærekraftsforum i Longyearbyen. Dette vil være en arena der bedrifter kan dele kunnskap og samarbeide om tiltak for økt bærekraft. Etter presentasjonen vil vi høre hvordan interessen er for etablering og deltakelse i et bærekraftsforum.
Vel møtt!

Arrangør: VISIT SVALBARD OG LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
: Newtontoppen, Næringsbygget / digitalt
Tid: mandag 29. november 14:00
Næringsliv