Møte i administrasjonsutvalget - Arbeidsmøte budsjett

Det blir heldags arbeidsmøte i administrasjonsutvalget onsdag 20. oktober kl. 09.00 på møterom Newtontoppen på Næringsbygget.

Tema: Økonomiplan, handlingsprogram 2022-2025, budsjett 2022.

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: onsdag 20. oktober 09:00
Politikk