Kveldsmesse

Kveldsmesse med nattverd
Kaffe og mulighet for å sitte ned og ta en prat etter messen.
Velkommen

Arrangør: Svalbard kirke
: Svalbard kirke
Tid: tirsdag 21. september 19:00
Arrangement