Møte i Teknisk utvalg (TU)

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: tirsdag 30. november 14:00