Møte i Teknisk utvalg (TU)

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: tirsdag 28. september 14:00