Møte i Oppvekst- og kulturutvalget (OKU)

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: tirsdag 28. september 12:00