Møte i Miljø- og næringsutvalget (MNU)

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: tirsdag 26. oktober 09:00