Møte i Lokalstyret

Saker til behandling er blant annet:

- Faktura- og gebyrsatser 2022
- Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: tirsdag 14. desember 19:00
https://prod01.elementscloud.no/publikum/9...