Møte i Lokalstyret

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: tirsdag 9. november 19:00