Markering 22.juli - 10 år siden terroren på Utøya

Den 22. juli er det 10 år siden terroren på Utøya.
Det blir en markering ved minnebautaen utenfor Svalbard kirke torsdag 22.julikl.14.00 der lokalstyreleder Arild Olsen, vikarprest Karl Yngve Bergkåsa og sysselmester Lars Fause vil være tilstede.
Program ved minnebautaen:
• Hilsning fra lokalstyreleder
• Blomsterhilsen fra støttegruppa
• Musikkinnslag
• Evt andre hilsninger
Arrangementet ved minnebautaen vil bli streamet og lagt på Longyearbyen lokalstyres hjemmeside og facebookside.
I etterkant av arrangementet vil Svalbard kirke være åpen til refleksjon, samtale og bevertning.

Arrangør: LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
: Ved minnebautaen utenfor Svalbard kirke
Tid: torsdag 22. juli 14:00
Arrangement