AktivtetsUka for barn 10-13 år

For barn mellom 10 - 13 år (2007-2011 modell).
Pris mer info kommer
Påmeldingsfrist 1. juni
Påmelding gjøres ved at du går inn i vedlagte link: mer info kommer
fyller inn svar og trykk send. Du skal motta svar på at ditt barn er påmeldt når dette er gjort.
Dagene legges opp fra kl. 09.00 - 15.00. Erfaringen tilsier at vi trenger litt "slækk" på avslutningspunktet. Så med forbehold om små endringer på tidspunkt ifht plan.
Program for årets Aktivitetsuke vil bli sendt ut i god tid. Vi vil ha utecamp og så lenge været tillater det ha fine dager i naturen.

Arrangør: AKTIV I FRILUFT
: Fri helgen 26-27 juni
Tid: onsdag 23. juni 09:00
Junior
https://aktivifriluft.no/