Administrasjonsutvalgets forslag til budsjett og økonomiplan for 2024 – 2027 er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 14.12.2023.

I hht. kommuneloven § 14-3, 4. ledd, jfr. Svalbardlovens § 40, legges administrasjonsutvalgets innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 for Longyearbyen lokalstyre ut til alminnelig ettersyn i perioden 29.11.-14.12.2023.

Lokalstyret skal behandle handlingsprogram, økonomiplan og budsjett i møte 14.12.2023 kl. 09.00. 
Møtet, som holdes på møterom Newtontoppen i Næringsbygget, er åpent for publikum. Du kan også følge møtet på web-tv.

Dokumentene finner du her:

Saksframlegg og AUs innstilling til Budsjett 2024, økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027 (pdf)

Administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsprogram 2024-2027 (pdf)

Forslag budsjett- og økonomiplan for 2024 – 2027(Framsikt)

Aministrasjonssjefens innstilling til investeringsbudsjett