I hht. kommuneloven § 14-3, 4. ledd, jfr. Svalbardlovens § 40, legges administrasjonsutvalgets innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 for Longyearbyen lokalstyre ut til alminnelig ettersyn i perioden 28.11.-13.12.2022.
 
Lokalstyret skal behandle handlingsprogram, økonomiplan og budsjett i møte 13.12.2022 kl. 18.00. 
Møtet, som holdes i Kulturhuset, er åpent for publikum. Du kan også følge møtet på web-tv.


Dokumentene finner du her:

Saksframlegg og AUs innstilling til Budsjett 2023, økonomiplan og handlingsprogram 2023-2026 (pdf)

Administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsprogram 2023-2026 (pdf)

Forslag budsjett- og økonomiplan for 2023 – 2026 (Framsikt)