Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
Administrasjonsutvalget behandler i forslag til økonomiplan og årsbudsjett, jf. svalbardlovens § 35.
 
Utvalget avgjør i henhold til fullmakt fra lokalstyret:
  • Organisasjons- og personalsaker av overordnet karakter; herunder personal- og organisasjonspolitikk, arbeidsgiverpolitikk, personalpolitiske retningslinjer.
  • Fastsettelse av forhandlingsrammer og profil i forkant av lønnsforhandlinger og andre forhandlinger innen personal- og organisasjonsområdet.
  • Saker som skulle vært avgjort av lokalstyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle lokalstyret.
Utvalget innstiller for lokalstyret bl.a. i:
  • Økonomisaker
  • Saker som gjelder reglementer for politisk virksomhet
  • Saker som gjelder politikernes arbeidsvilkår
  • Organisasjons- og personalsaker
  • Saker som ikke naturlig hører inn under andre utvalg
Administrasjonsutvalget har normalt møte en gang i måneden. Møtene holdes for åpne dører.
 
_DSC4933.jpg Eirik Berger


Leder: Arild Olsen, Arbeiderpartiet


Nestleder: Eirik Berger, Venstre
 

Administrasjonsutvalget 2015 - 2019 består av (AP, V og MDG har felles liste):

Medlemmer   Varamedlemmer  
Arild Olsen AP 1. Terje Aunevik V
Eirik Berger V 2. Elise Strømseng AP
Kristin Furu Grøtting V 3. Espen Klungseth Rotevatn MDG
Kristin Jæger Wexsahl MDG 4. Bente Næverdal AP
    5. Odd Gunnar Brøto Braathen AP
       
Kjetil Figenschou H 1. Torgeir Prytz H
    2. Khanittha Sinpru H
    3. Stein-Ove Johannessen H
    4. Geir Hekne H
       
Ungdomsrepresentant: 
Tobias Fjerdingøy
  Vara ungdomsrepresentant:
Ronja Hermansen
 
 
Tips en venn Skriv ut