Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt internett

Det er godt å bo i Longyearbyen - Resultater fra Innbyggerundersøkelsen

17 mai.jpgLongyearbyen er et godt sted å bo. Byen har godt omdømme og blant annet tilbud som kulturskole, bibliotek, grunnskole og fritidstilbud til ungdom trekkes frem som sentrale faktorer for bolyst og de som benytter seg av tjenestene er fornøyde. Generelt sett skorer vi høyt på levekår, bomiljø og servicetilbud. De som har svart har noe mindre tillitt til at lokaldemokratiet fungerer godt her, målt mot gjennomsnittet i Norge, og mener det bør arbeides mer med tiltak innen klima og energi, miljø og renovasjon, tilgjengelighet og boligtilbudet.

Delplan for Longyearbyen kirkegård

Delplan for Longyearbyen kirkegård, planid: D50, ble vedtatt av Longyearbyen lokalstyret på møte den 15.6.2021. Vedtaket er fattet i henhold til svalbardmiljølovens § 52. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |