Energiverket. Foto:Brynjulv Øverby

Longyearbyen energiverk

Lokalstyret har i dag vedtatt å utsette kontrahering av prosjekt røykgassrensing.

Longyearbyen lokalstyre vil prioritere investeringer og vedlikehold av dagens energiverk for å ivareta sikker energileveranse for byens innbyggere. Da dette vil medføre forholdsvis store investeringer de kommende årene, ser lokalstyre det ikke som mulig å klare å prioritere både sikker energivelereanse og røykgassrensing økonomisk. Longyearbyen lokalstyre vil arbeide videre for å få til en fullfinansiering av renseanlegget.

Levetids- og tilstandsanalysen av Energiverket som ble ferdigstilt våren 2013 ligger til grunn for prioriteringene.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 18. juni 2013 av Marianne Aasen | Oppdatert 19. juni 2013