energiverket

5,1 mill. kroner til beredskap

Penger til økt beredskap for energiverket bevilget over revidert nasjonalbudsjett.

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i dag. Her kan man lese følgende:

"...En brann i Longyearbyen energiverk 7. desember 2012 avdekket en rekke svakheter ved beredskapen for sikring av energi- og varmeforsyning til byens innbyggere og næringsliv. For å utbedre forholdene og styrke beredskapen i Longyearbyen er det nødvendig å flytte styringsenhetene til reservekraftverket, fjernvarmefyrhus og fjernvarmesirkulasjonspumper ut fra hovedenergiverket samt gjøre en del bygningsmessige forbedringer på energiverket. Dette medfører økte utgifter på til sammen 5,1 mill. kroner.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 480, post 50 med 4,3 mill. kroner. Videre foreslås det å omdisponere 0,8 mill. kroner fra svalbardbudsjettets kap. 7 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter til kap. 3 Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre, post 70 Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre, jf. forslag til romertallsvedtak...."

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF er glad for tildelingen og ser frem til å utbedre forholdene og styrke beredskapen.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 07. mai 2013 av Stian Pettersen | Oppdatert 16. mai 2013