Byggesak

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Longyearbyen lokalstyre er tillagt godkjenningsmyndighet i byggesaker. 

Byggesaksbehandlingen reguleres av Svalbard miljøloven § 58 og byggeforskriften for Longyearbyen med veileder. Byggeforskriften gjelder for Longyearbyen arealplanområde.

Longyearbyen har en fargeplan som skal følges ved nybygg, det vil si at Longyearbyen lokalstyre skal godkjenne alle fargevalg på fasader, tak og detaljering. Søker/tiltakshaver skal bruke fargekonsulent Sølvi Myrseth for fargesetting av nye bygg. Kostnadene for dette dekkes av Longyearbyen lokalstyre.


I tillegg må alle som søker om å sette opp bygninger i Longyearbyen, levere et eget skjema kalt "tilleggsopplysninger ved søknad om tillatelse til tiltak".

Dersom tiltakshaver eller Longyearbyen lokalstyre ønsker det, skal det holdes forhåndskonferanse før søknad sendes inn (jf pbl §21-1). Dette er et møte mellom tiltakshaver og byggesaksmyndighet. Andre berørte parter og organer kan også delta. Hensikten er å gi partene en mulighet for tidlig avklaring av rammene for prosjektet og saksbehandlingen.Dersom du ønsker en forhåndskonferanse, kan denne avtales direkte med byggesaksbehandler, eller ved å sende inn grunnlag for forhåndskonferanse. Ved å sende inn opplysninger på forhånd, kan vi forberede oss til møtet.

"Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde" ble gjort gjeldende fra 1.1.2010. Kapittel VI i forskriften stiller krav til at det skal utarbeides avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport i forbindelse med bygge-, rehabiliterings- og rivingstiltak som er søknadspliktige etter byggesaksforskrift for Longyearbyen. Sysselmannen har utarbeidet egne skjema som skal brukes. 

Situasjonskart og naboliste fås ved henvendelse til oppmålingsavdelingen v/Bøye Bøland.

Søknad om tillatelse til tiltak/søknad om tiltak uten ansvarsrett skal sendes inn i ett eksemplarer til:

Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen.
 

Pris for tjenesten

se side 12-14 i gebyrregulativet


Gebyrregulativ 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Praktisk informasjon

Skjema

Du skal bruke de samme blankettene som på fastlandet når du søker om byggetillatelse eller melder et tiltak. Se dirketoratet for byggkvalitets sine nettsider. Vi tar ikke mot elektroniske søknader fra BygSøk ennå, men de kan skrives ut og levers på papir.

I tillegg må alle som søker om å sette opp bygninger i Longyearbyen, levere et eget skjema kalt "tilleggsopplysninger ved søknad om tillatelse til tiltak".

Søknadsskjemaer og blanketter for byggesak
Tilleggsopplysninger ved søknad om tillatelse til tiltak i Longyearbyen

Saksbehandlingstid

Longyearbyen lokalstyre er forpliktet til å gi svar på byggesøknaden innen en viss frist. Fristen er avhenig av søknadstypen.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:
2017-04-20 11:32