Frosne sanger (gratisforestilling)

Svalbard Globale Frøhvelv er 10 år!
Svalbard Global Seed Vault 10 years!

I tiåret som har gått har Frøhvelvet sikret bevaring av en million frøtyper fra hele verden - frø som er uvurderlige for vår matsikkerhet i en verden som stadig endres.

25.2. markeres 10-årsjubileet og det inviteres til:

Utdrag fra danseforestillingen "Frosne sanger" v/Hålogaland teater, Zero Visibility Corp og Ibsen International i

Longyearbyen kulturhus kl. 20.00 - 20.45.

Billetter er gratis og kan hentes ut i Rabalder café og bakeri.

Arrangør: NORDISKT GENRESURSCENTER
: Longyearbyen kulturhus
Tid: mandag 26. februar 20:00
Arrangement
https://pay.ebillett.no/showshow.php?p_id=...