Gudstjeneste

2.søndag i advent.Gudstjeneste v Leif Magne Helgesen
Kirkekaffe etter gudstjenesten

Arrangør: Svalbard kirke
: Svalbard Kirke
Tid: søndag 10. desember 11:00