ENOVA - Forskningsrådet - Innovasjon Norge

Korleis kan våre virkemiddel hjelpe deg
å betre utnytte energimulighetene i dag
og/eller utvikla nye energiområder
- Utvikling av energi- og klimateknologi
- Auka energieffektiviteten i bedrifta
- Bruke nye energiformer

Arrangør: INNOVASJON NORGE
: Materiallageret (Store Norske), Sjøområdet
Tid: torsdag 19. oktober 18:30
Næringsliv