Temamøte "Mennesker på flukt"

Temamøte med lege Bjarne Vig og sokneprest Leif Magne Helgesen
Bilder og beretninger fra Middelhavet og Balkan

Arrangør: Svalbard Kirke
: Svalbard Kirke
Tid: tirsdag 15. august 19:00