Lokalstyremøte

Arrangør: Longyearbyen lokalstyre
: Næringsbygget 3 etg., Møterom Newtontoppen
Tid: mandag 29. mai 19:00
Politikk
http://www.lokalstyre.no/moeter.286193.no....